Giới thiệu


Được thành lập vào đầu năm 2020, VNSSub hi vọng sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm tốt nhất về anime.