Shadowverse

Hiiro Ryuugasaki cuối cùng cũng có điện thoại và đã cài trò chơi phổ biến là Shadowverse. Và bắt đầu hành trình na ná xém tựa Yugi ồ dé.

Từ khóa: Shadowverse, シャドウバース, vuighe, anime47, animetvn, phimmoi, motphim, bilutv, ani4u, animet, animevsub, bomtantv, weblinhtinh